Õppekava
Turunduslabori peamine õppekava koosneb järgmistest teemadest (kokku 27h videomaterjali):

Sissejuhatus

 • Tutvustus
 • Mõju ja nõrgim lüli 
 • ​Probleemse koha tuvastamine
 • Katus

1. Vundament

 • Olulised definitsioonid
 • ​Põhimõtted turunduses
 • Teadmine vs Tarkus
 • Pehmed vs Olulised mõõdikud
 • ​Aja mõõtmine
 • ​Teine aju
 • ​10% parem

2. Bränd

 • Mis probleemi lahendad?
 • ​Miks sina?
 • ​Eristumine
 • ​Müügitrepp

3. Ideaalne klient

 • Definitsioon
 • ​Intervjuude tegemine
 • ​Teekond kliendi ajusagaratesse
 • ​Küsitlused
 • ​Konkurendilt ja turult info

4. Teadvustamine

 • Märksõnade analüüs
 • Võimalused
 • Millise sisuga sisu?
 • ​Facebook Ads
 • ​Sotsiaalmeedia
 • ​Soovitused
 • ​Kasvamine koostööna
 • ​SEO
 • ​Bännerid
 • ​Google Ads, kampaania seadistus ja analüüs
 • ​Google Analyticsi tutvustus ja olulised osad

5. Suhte ehitamine

 • Tutvustus
 • Strateegia
 • Sisuturundus
 • ​Sisuturunduse põhimõtted ja müüdid
 • ​Sisuturunduse strateegia ja taktikad
 • ​Sisu levitamine
 • ​Sisu ideede genereerimine
 • ​Pealkirjade mudelid
 • ​E-raamatu mudel

6. Tehing

 • Müügimudelid
 • Müügi tegemise vundament
 • Vead tellimisel
 • ​Usalduselemendid
Sellele kavale lisandub igakuiselt juurde vestlusi erinevate erialade ekspertidega (praeguseks hetkeks kokku 16+ tundi materjali), mida õpilane saab lisaks enda arenguks läbi töötada.

Seda toetab omakorda aktiivne foorum, kus lisaks teistele liikmetele ka õpetajad ise tekkinud küsimustele vastavad.

Turunduslaboriga saab liituda igaüks, kes tasub koolituse kuu- või aastamakse vastavalt kodulehel olevale hinnale.

Hindamine ja tõend

Kõikidel soovijatel on võimalik saada enda läbitud õppe kohta tõend.

 
Tõendi saamiseks tuleb liikmel/õppijal vaadata läbi vähemalt 20 tundi õppematerjali. Tulemuse hindamiseks teeb koolitaja (Timo Porval) liikmega või liikmetega video teel suulise hindamise või asendab selle kirjalike küsimustega, millele liikmed peavad vastama.

Tõendi peale märgitakse:
1) õppija nimi ja isikukood
2) koolitaja (Lavii Marketing OÜ) nimi ja registrinumber
3) õppekava registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis
4) õppekava nimetus
5) koolituse toimumise aeg ja maht
6) tõendi väljaandmise koht ja kuupäev
7) tõendi number
8) koolitajate nimed allkirjadega

Tõendiga seotud küsimuste korral kirjutage timo@turunduslabor.ee.