Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused
Täienduskoolitusasutuse pidaja on Lavii Marketing OÜ, registrikood 11689683.
Lavii Marketing OÜ korraldab täiskasvanute tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanute koolituse seaduse jt täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivate õigusaktide kohaselt.
Aadress: Talliskivi 60a/3 Tallinn, Eesti
KMKR nr EE101475796 
SWEDBANK: EE602200221049465964 
BIC/SWIFT: HABAEE2X 
Tel: +372 5903 1467 
E-post: timo@turunduslabor.ee
Õppekeel ja õppevorm, õppemeetodid
Koolitused toimuvad eesti keeles.
Õppevorm: Online kursus
Õppemeetodid: loeng, arutelu, rühmatöö, foorum vm meetod vastavalt koolituse teemale
Õppe kogumaht: 40 tundi
Õpikeskkond ja tagasiside
Turunduslabori koolitused toimuvad veebipõhiselt. Koolitusel osalemine eeldab isikliku arvuti kasutamise võimalust ja ligipääsu internetile.
Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse sisu ning korralduse kohta nii suuliselt, kirjalikult ja meili teel. Koolituse korraldaja ning koolitaja analüüsivad saadud tagasisidet ning teevad vajadusel muudatusi koolituse sisus ning korralduses.
Koolitaja jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.
Koolitaja
Peamine Turunduslabori koolitaja on Timo Porval. Timo on enam kui 11 aastase kogemusega praktik, kes on aidanud turundusteenustega üle 400 ettevõtja ja turundaja ning koolitustega enam kui 2000 inimest.
Täpsema ülevaate Timo tegemistest leiad turunduslabor.ee lehel olevatest videotest.
Timo LinkedIn profiili  leiad siit.
Koolituse tasumine
Eraisikuna või ettevõttena koolitusele registreerudes toimub tasumine krediitkaardiga.
Juhul kui koolituse eest tasub Eesti Töötukassa, lähtutakse tellija poolt etteantud tasumispõhimõtetest.  
Kui te soovite osaleda koolitusel Töötukassa koolituskaardi alusel, võtke palun ühendust aadressil timo@turunduslabor.ee.
Turunduslabori õppekava
Turunduslabor annab sulle kõik teadmised, mida vajad internetis turundamiseks alates kodulehe planeerimisest kuni turunduskampaaniate elluviimiseni. Koolitus tutvustab sulle ka tänapäevaseid turundustööriistu ja nende kasutamist.

Sissejuhatus

 • Tutvustus
 • Mõju ja nõrgim lüli 
 • ​Probleemse koha tuvastamine
 • Katus

1. Vundament

 • Olulised definitsioonid
 • ​Põhimõtted turunduses
 • Teadmine vs Tarkus
 • Pehmed vs Olulised mõõdikud
 • ​Aja mõõtmine
 • ​Teine aju
 • ​10% parem

2. Bränd

 • Mis probleemi lahendad?
 • ​Miks sina?
 • ​Eristumine
 • ​Müügitrepp

3. Ideaalne klient

 • Definitsioon
 • ​Intervjuude tegemine
 • ​Teekond kliendi ajusagaratesse
 • ​Küsitlused
 • ​Konkurendilt ja turult info

4. Teadvustamine

 • Märksõnade analüüs
 • Võimalused
 • Millise sisuga sisu?
 • ​Facebook Ads
 • ​Sotsiaalmeedia
 • ​Soovitused
 • ​Kasvamine koostööna
 • ​SEO
 • ​Bännerid
 • ​Google Ads, kampaania seadistus ja analüüs
 • ​Google Analyticsi tutvustus ja olulised osad

5. Suhte ehitamine

 • Tutvustus
 • Strateegia
 • Sisuturundus
 • ​Sisuturunduse põhimõtted ja müüdid
 • ​Sisuturunduse strateegia ja taktikad
 • ​Sisu levitamine
 • ​Sisu ideede genereerimine
 • ​Pealkirjade mudelid
 • ​E-raamatu mudel

6. Tehing

 • Müügimudelid
 • Müügi tegemise vundament
 • Vead tellimisel
 • ​Usalduselemendid
Sellele kavale lisandub igakuiselt juurde vestlusi erinevate erialade ekspertidega, mida õpilane saab lisaks enda arenguks läbi töötada.

Seda toetab omakorda aktiivne foorum, kus lisaks teistele liikmetele ka õpetajad ise tekkinud küsimustele vastavad.

Turunduslaboriga saab liituda igaüks, kes tasub koolituse kuu- või aastamakse vastavalt kodulehel olevale hinnale.

Õpiväljundid

Koolituse käigus omandab osaleja järgmised teadmised:

- kuidas turundusraha oleks investeering, mitte kulu;
- kuidas sisuturunduse abil kliente juurde saada;
- kuidas planeerida veebilehte või e-poodi, mis päriselt müüb;
- milliseid vigu oma veebilehel või e-poes vältida;
​- millised tööriistad su elu lihtsamaks teevad;
​- kuidas klientide usaldust võita;
​- kuidas konkurentidest eristuda;
​- mis on unikaalne 10SVS mudel, mis aitab mõtestatult turundada;
​- millised on olulisemad turundusmõõdikud;
​- kuidas mõista Google Analyticsi hingeelu;
​- ja palju muud.

Koolituselt väljaarvamise kord

Koolituselt arvatakse välja õppijad, kelle kuu- või aastamaks on tasumata või kes käituvad teiste õppijatega ebaviisakalt. Samuti õppijad, kes ise avaldavad soovi koolitusel osalemise lõpetamiseks.

Hindamine ja tõend

Kõikidel soovijatel on võimalik saada enda läbitud õppe kohta tõend.

 
Tõendi saamiseks tuleb liikmel/õppijal vaadata läbi vähemalt 20 tundi õppematerjali teda. Tulemuse hindamiseks teeb koolitaja (Timo Porval) liikmega või liikmetega video teel suulise hindamise või asendab selle kirjalike küsimustega, millele liikmed peavad vastama.

Tõendi peale märgitakse:
1) õppija nimi ja isikukood
2) koolitaja (Lavii Marketing OÜ) nimi ja registrinumber
3) õppekava registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis
4) õppekava nimetus
5) koolituse toimumise aeg ja maht
6) tõendi väljaandmise koht ja kuupäev
7) tõendi number
8) koolitajate nimed allkirjadega

Tõendiga seotud küsimuste korral kirjutage timo@turunduslabor.ee.